Utført høsten 2013
Tiltakshaver: Einar Pedersen
Vi var ansvarlig for utførelsen av betong og trearbeid.