Vi kan tilby følgende:

  • Oppføring av eneboliger eller hytter i tre.
  • Tilbygg og Restaurering
  • Brygger og terrasser.
  • Enkle betongkonstruksjoner og mureroppdrag.
  • Byggesøknader og tegninger.
  • Totalentrepriser