Utført våren 2015
Tiltakshaver: Trond Fredriksen
Vi var ansvarlig for tegninger, ansvarlig søker, prosjekterende og utførende av tre og betongarbeid.